Gizlilik Politikası
Son güncelleme: 10 Aralık 2020

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınızı ve yasaların sizi nasıl koruduğunu anlatır.

Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için Kişisel verilerinizi kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikası Oluşturucu'nun yardımıyla oluşturulmuştur.

Yorum ve Tanımlar
Yorumlama
İlk harfi büyük olan sözcükler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünmelerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar
Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulmuş benzersiz bir hesap anlamına gelir.

Şirket (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz", "Biz" veya "Bizim" olarak anılacaktır) Atas Moda, Cumhuriyet Mah. 1923. Sok. No: 8/4 Merkez-DÜZCE.

Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirilen ve birçok kullanımının yanı sıra o web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.

Ülke: Türkiye

Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

Kişisel Veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişi ile ilgili herhangi bir bilgidir.

Hizmet, Web Sitesini ifade eder.

Hizmet Sağlayıcı, Şirket adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmetin kolaylaştırılması, Şirket adına Hizmet sağlanması, Hizmet ile ilgili hizmetlerin gerçekleştirilmesi veya Şirkete Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmesine yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.

Üçüncü Şahıs Sosyal Medya Hizmeti, bir Kullanıcının giriş yapabileceği veya Hizmeti kullanmak için bir hesap oluşturabileceği herhangi bir web sitesi veya herhangi bir sosyal ağ web sitesini ifade eder.

Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) oluşturulan otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.

Web sitesi, www.atasmoda.com adresinden erişilebilen Siteyi ifade eder.

Siz, Hizmete erişen veya onu kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması
Toplanan Veri Türleri
Kişisel veri
Hizmetimizi kullanırken, Sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Ad ve soyad

Telefon numarası

Adres, Eyalet, İl, ZIP / Posta kodu, Şehir

Kullanım verisi

Kullanım verisi
Hizmet kullanılırken Kullanım Verileri otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz cihaz gibi bilgileri içerebilir. tanımlayıcılar ve diğer teşhis verileri.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihaz türü, Mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, Cep telefonunuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

İzleme Teknolojileri ve Çerezler
Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri saklamak için Çerezler ve benzer izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarından oluşur. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Ancak, Çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarınızı Çerezleri reddedecek şekilde değiştirmediğiniz sürece, Hizmetimiz Çerezler kullanabilir.
Flash Çerezler. Hizmetimizin belirli özellikleri, tercihleriniz veya Hizmetimizdeki faaliyetleriniz hakkında bilgi toplamak ve depolamak için yerel olarak saklanan nesneleri (veya Flash Çerezleri) kullanabilir. Flash Çerezler, Tarayıcı Çerezleri için kullanılanlarla aynı tarayıcı ayarları tarafından yönetilmez. Flash Tanımlama Bilgilerini nasıl silebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen "Yerel paylaşılan nesneleri devre dışı bırakmak veya silmek için ayarları nerede değiştirebilirim?" https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_c adresinde mevcuttur